اگر زبان‌های برنامه نویسی ابزار می‌شدند

۱۴ ویرایشگر قدرتمند متن باز و رایگان برای توسعه‌دهندگان وب