مدیریت ساده SSHها

گرفتن آی‌پی و مک آدرس در یک اسکریپت