ماجرای هک شدن آقای مت هونان،خبرنگار سایت گیزمودو

سرویس وب آمازون پردازش گرافیکی را به ابرها برد