نرم‌افزار آزاد، دوستت دارم چون…

مایکروسافت به مثابه جاسوسی برای دیکتاتور بزرگ