تولید نشانی‌های بند انگشتی QR با خط فرمان گنو/لینوکس

مدیریت ساده SSHها

ویرایش و تبدیل عکس‌ها با یک خط فرمان لینوکس

گرفتن آی‌پی و مک آدرس در یک اسکریپت

تبدیل فرمت‌های ویدئویی فقط با یک خط دستور در گنو/لینوکس